Právní služby

Poskytujeme Vám komplexní právní poradenství a služby v občanském, pracovním, trestním a správním právu. Naší specializací jsou především všechny okruhy právních vztahů v silničním provozu, které souvisí s dopravními nehodami, přestupky, správním řízením a náhradou škod.

 • občanské právo– komplexní smluvní agenda (příprava, sepis, revize občanskoprávních smluv), řešení sporů ze závazkových vztahů, odpovědnost za škodu (např. škoda na movitém i nemovitém majetku, škoda na zdraví, ušlý zisk, odpovědnost za vady), právo týkající se nemovitostí
 • správní právo– zastupování ve správním řízení
 • trestní právo – obhajoba v trestním i přestupkovém řízení, řádné i mimořádné opravné prostředky, uplatňování nároků na náhradu škody v rámci trestního řízení
 • pracovní právo – pracovněprávní dokumenty a smlouvy, zastupování v pracovněprávních sporech, řešení uzavírání, rozvazování pracovního poměru, odměňování, uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu

 Činnost soudního znalce

Ceny a odhady motorových vozidel pro účely občanskoprávní, trestně právní a náhrady škody

Znalecké posudky motorových a jejich přípojných vozidel:

 • koupě nebo prodej
 • vyřazení vozidla z majetku firmy nebo vkladu do firmy
 • stanovení výše majetkové újmy způsobené dopravní nehodou, resp. pojistnou událostí
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro rozvodové řízení
 • ocenění pro finanční a celní úřady
 • ocenění pro zpětný leasing
 • ocenění při transformaci společnosti
 • znalecké posudky pro účely trestního řízení
 • znalecké posudky v rámci občanskoprávních sporů
 • posouzení technického stavu vozidel

 

Odhady vozidel

 • ocenění vozidla při zahrnutí / vyřazení vozidla z účetní evidence, transformaci společnosti, navýšení jmění společnosti
 • ocenění vozidla při zástavním úkonu (ručení majetkem při poskytnutí úvěru)
 • ocenění auto-moto veteránů
 • ocenění vozidla pro sociální odbor (tělesně postižení)
 • pomoc při pojistných událostech
 • majetkoprávní spory
 • dědické řízení
 • posouzení technického stavu motorových vozidel
 • koupě a prodej nového i ojetého vozidla
 • konzultace a poradenská činnost

Výpočet náhrady škody

 • stanovení majetkové újmy při poškození vozidla, nákladu a ušlého zisku
 • kompletní servis při likvidaci pojistné události ze škod při dopravních nehodách a poškození přepravovaného nákladu